ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
+30 210 4122834 (24/7)
info[at]wima.gr
Σκουζέ 14, Πειραιάς
1ος όροφος – Γραφείο #2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η Ένωση δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που ζητηθούν και ληφθούν προσωπικά στοιχεία από τον χρήστη / επισκέπτη (ενδεικτικά λόγω εγγραφής στην ιστοσελίδα, αιτήματος αποστολής newsletter, συμμετοχής σε δημοσκόπηση ή προωθητική ενέργεια κ.λπ.), τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα και η Ένωση λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα του αρχείου πληροφοριών και της επεξεργασίας του. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Ένωσης ή / και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Ένωση και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας.

Απαγορευέται ρητά η αναδημοσίευση υλικού απο τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του αρμόδιου ατόμου σχετικά με την διαχείριση του ιστότοπου της Ένωσης. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια έγκειται στο Άρθρο 66Ε - Νόμος 2121/1993 - Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

 

COOKIES

Διατάξεις (Cookies) Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies) η χρήση των οποίων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για να βοηθούν την ιστοσελίδα να θυμάται τις παραμέτρους του συστήματός σας και να διευκολύνουν την επικοινωνία σας με αυτήν χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον σύστημά σας. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε προσωπικά σας στοιχεία ή για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας παρά μόνο για να λειτουργεί καλύτερα η ιστοσελίδα και να σας παρέχει καλύτερη ανταπόκριση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Η ρύθμιση του φυλλομετρητή σας να αποδέχεται cookies συνιστά εκ μέρους σας συγκατάθεση για την αποστολή και την λήψη τους.

Ειδικοί Σύνδεσμοι: Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Ένωσης ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου ή για την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: Η Ένωση σας ενημερώνει ότι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πραγματοποίηση μη ζητηθεισών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι κατά νόμο παράνομη. Κατά συνέπεια οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε τέτοια πρακτική στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η Ένωση θα αποστέλλει μηνύματα μόνο στους χρήστες που έχουν συγκατατεθεί σε αυτό και σε κάθε τέτοιο μήνυμα θα δίνεται η δυνατότητα διαγραφής από τον κατάλογο παραληπτών (unsubscribe).

logofooter.png

Διεθνής Ναυτική &
Βιομηχανική Ένωση

Σκουζέ 14, Πειραιάς
Τηλ. +30 210 4122834
Fax. +30 210 4122891
email: info[at]wima.gr

© Copyright 2023 WIMA. All Rights Reserved.

Search