Τηλεπικοινωνίες / Εξοπλισμός Γέφυρας / Επιθεωρήσεις GMDSS

HELLENIC RADIO SERVICES S.A. – GROUP OF COMPANIES

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Λευτέρης Μιχαλίτσης

Διεύθυνση:
Σκουζέ 14,

Πειραιάς 185 36

Στοιχεία Επικοινωνίας:
hrs05@hrs05.gr
Τηλ. +30 210 4181 218
+30 210 4181 219
+30 210 4184 127
Fax.: +30 210 4282 883
www.hrs05.gr

Υπηρεσίες:
Ο όμιλος εταιρειών Ελληνικές Ραδιοϋπηρεσίες δραστηριοποιείται στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία για περισσότερο από 20 χρόνια και αποτελείται από τις Ελληνικές Ραδιοϋπηρεσίες Α.Ε. , τις Ελληνικές Ραδιοηλεκτρικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. και τις Ελληνικές Υπηρεσίες Εφοδιασμού Α.Ε.

Η Εταιρεία Ελληνικές Ραδιοϋπηρεσίες Α.Ε. συστήθηκαν το 1983 από τον κ. Γεώργιο Τσάνη σαν εταιρεία Εκκαθάρισης Τηλεπικοινωνιακών Λογαριασμών με διεθνή κωδικό GR05 αναγνωρισμένο από την ITU. Οι Ελληνικές Ραδιοϋπηρεσίες είναι εξουσιοδοτημένες να προσφέρουν Υπηρεσίες σχετιζόμενες με το παγκόσμιο παροχέα δορυφορικών υπηρεσιών INMARSAT

Επιπροσθέτως οι Ελληνικές Ραδιοϋπηρεσίες Α.Ε. λειτουργούν σαν παροχέας Επαγγελματικών Προγραμμάτων Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Vodafone.

Οι Ελληνικές Ραδιοηλεκτρικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. ειδικεύονται σε εμπορία, εγκαταστάσεις, επισκευές και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού και ναυτιλιακού εξοπλισμού για ποντοπόρα και επιβατηγά πλοία καθώς επίσης και για αλιευτικά και σκάφη αναψυχής. Τα κατεξοχήν συστήματα που προσφέρονται από τις Ελληνικές Ραδιοηλεκτρικές Υπηρεσίες είναι

* Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
* Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Ναυσιπλοΐας κ.α.

Οι Ελληνικές Υπηρεσίες Εφοδιασμού Α.Ε. παρέχουν εξοπλισμό που συσκευές γέφυρας, μηχανοστασίου και καταστρώματος.