Σωληνουργείο

.Π. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΠΕ.
logo-kokkinhs-rgb-hires


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Σοφοκλής Κοκκίνης   

Διεύθυνση:
Π. Νικολαϊδη 3,
Ν. Ικόνιο,
Πέραμα 188 63

Στοιχεία Επικοινωνίας:
info@kokkinis.com.gr

Tel. +30 210 4312 411
Fax.+30 210 4001 967
www.kokkinis.com.gr

Υπηρεσίες:
Η εταιρεία ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1978 από τον Παναγιώτη Κοκκίνη ως ατομική επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα τις σωληνουργικές εργασίες σε πλοία και εργοστάσια (κατασκευές- μετασκευές- επισκευές).

Η εξέλιξη και οι απαιτήσεις της εταιρείας είχαν σαν αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση της έδρας σε μεγαλύτερες ιδιόκτητες παραγωγικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις 1200τμ πλησίον κυκλοφοριακής αρτηρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της εταιρείας και των συνεργατών της.

Παράλληλα δημιουργείται η Π. Κοκκίνης ΕΠΕ. Η συνεργασία της με σημαντικές εταιρείες και παράλληλα η εξέλιξη της είχαν σαν αποτέλεσμα να πιστοποιηθεί με ISO 9002-1994 για την διασφάλιση ολικής ποιότητας. Η διασφάλιση αυτή καλύπτει την παραγωγή και την τεχνική
υποστήριξη.

Το 2003 η εταιρεία επιτυγχάνει το στόχο της να αναβαθμίσει το σύστημα ποιότητας με βάσει το πρότυπο 9001-2000 και το 2009 με βάσει το πρότυπο ISO 9002-2008.

Η πολιτική ποιότητας αναβαθμίστηκε με βάσει τις νέες απαιτήσεις και εκφράζει πλήρως την μέριμνα της διοίκησης για συνεχή βελτίωση.

Εκτός των άλλων βασικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι το επιστημονικό δυναμικό, υπεύθυνους εργοδηγούς και το τεχνικό προσωπικό οι οποίοι είναι πλήρως εξειδικευμένοι με το αντικείμενο που εργάζονται.

Οι υπεύθυνοι εργοδηγοί, ηλεκτροκολλητές είναι πιστοποιημένοι με πτυχία και εγκρίσεις από τον αρμόδιο Νηογνώμονα που συνεργαζόμαστε.

Η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρεί τον κορμό του τεχνικού δυναμικού της και να συνεργάζεται μαζί τους από το ξεκίνημα της και παράλληλα να ανανεώνεται από νεώτερο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα.

Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις δημιουργίας Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού προέβη σε εξασφάλιση γης με στόχο την ανέγερση νέας βελτιωμένης βιομηχανικής μονάδας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας όπου και κατά κύριο λόγο απευθύνεται.

Στοχεύοντας στα ανωτέρω η δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων μας αντιπροσωπεύεται από ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφανείας 3.400τμ δια των οποίων η εταιρεία μας στοχεύει σε αναβάθμιση υπηρεσιών και τεχνολογίας με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.


δειτε την παρουσιαση της εταιρειας