ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

EAGLE SHIPPING S.A.
κ. Αντώνης Στεφάνου

Αντωνίου Αμπατιέλου 4
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
185 36
ΕΛΛΑΔΑ

chartering@eagleshipping.gr
Tel. +30 210 4293083
Fax. +30 2104292968
AOH +30 6974 769392

Η εταιρεία αν και ιδρύθηκε πριν από 2,5 χρόνια περίπου, ο ιδρυτής της, κ. Αντώνης Στεφάνου, έχει περίπου 18 χρόνια παρουσίας στην ναυτιλία – πάντα ως ναυλομεσίτης.

Η κύρια δραστηριότητα μας είναι οι ναυλώσεις ξηρού φορτίου σε χύδην η με την μορφή σακιών από 10,000 dwt μεγέθους βαποριών μέχρι και 70,000 dwt (τύπου panamax).

Οι μεσιτείες που αναλαμβάνουμε αφορούν φορτία που μετακινούνται σε όλα τα λιμάνια της υφηλίου.

Το πελατολόγιο της εταιρείας μας περιλαμβάνει μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες με μακρόχρονη πείρα στην ναυτιλία και συνεχόμενα ανερχόμενο ρόλο στον παγκόσμιο κλάδο της θάλασσας.