Ιατρικές Υπηρεσίες σε Ναυτικούς Μέσω Τηλεϊατρικής

SHIPMEDCARE LTD

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

Αρμόδιος Επικοινωνίας: Kα Άννυ Χρα

Διεύθηνση:
Ποσειδώνος4 , Καλλιθέα
Τ.Κ 176-74
Eλλάδα

Στοιχεία Επικοιωνίας:
E – mail: info@shipmedcare.com
Τηλέφωνο: 210-9464946

Site: www.shipmedcare.com

Υπηρεσίες:
Η SHIPMEDCARE παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στα πληρώματα ναυτιλιακών εταιρειών 24/7, μέσω μιας αρχικής ιατρικής ομάδας γενικών ιατρών η οποία υποστηρίζεται από μια δεύτερη ομάδα 16 διαφορετικών ειδικοτήτων και από ένα δύκτιο ιατρικών κέντρων σε μεγάλα λιμάνια ανά τον κόσμο. Οι ιατρικές πληροφορίες από το πλοίο μπορούν να ενισχυθούν με τη χρήση ειδικού τηλεϊατρικού εξοπλησμού (telemedicinecase). Όλα τα ιατρικά περιστατικά παρακολουθούνται από τους ιατρούς της SHIPMEDCARE μέχρι την τελική αποκατάσταση του ασθενή είτε στο πλοίο, είτε στη ξηρά. Επιπλέον, η SHIPMEDCARE επανεκτιμά τα αποτελέσματα των PEME και τα συγκρίνει με επιπρόσθετες εξετάσεις αίματος και απαντήσεις σε ερωτηματολόγια για θέματα αλκοολισμού και ψυχικής υγείας. Αυτή η ιατρική εκτίμηση πριν την πρόσληψη των ναυτικών μπορεί να προλάβει την εμφάνιση ιατρικών περιστατικών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εμφανή είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των υπηρεσιών της SHIPMEDCARE καθώς πολύ μεγάλο ποσοστό των περιστατικών πάνω στο πλοίο αντιμετωπίζονται με αποτέλεσμα όχι μόνο να βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του ναυτικού αλλά και να μειώνονται τα κόστη για εξετάσεις και νοσηλεία στα λιμάνια, έκτακτες αερομεταφορές και πιθανές αποκλίσεις από την προκαθορισμένη πορεία του πλοίου.