Επιθεωρήσεις Σωστικών Λέμβων & Καπονιών, Μετρήσεις Ελασμάτων Με Υπέρηχο (UTM)

TENME


Αρμόδιος Επικοινωνίας: κ. Κώστας Μιτσικόπουλος, κ. Οδυσσέας Μπενετάτος

Διεύθυνση:
Μπουμπουλίνας 31-33

Πειραιάς,
τ.κ. 185 35

Στοιχεία Επικοινωνίας:
tenme@otenet.gr

Τηλ.    +30 210 41 12 792
Fax.    +30 210 41 31 524
www.tenme.gr

Υπηρεσίες:

– ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ)
– ΤΕΣΤ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η ΤΕΝΜΕ είναι μια τεχνική ναυπηγική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1972 στον Πειραιά, τον οποίο έχει ως έδρα, διατηρεί δε παράρτημα στην Μάλτα. Ως τεχνική εταιρεία, ειδικεύετε στις μετρήσεις ελασμάτων και άλλων μεταλλικών εξαρτημάτων με υπερήχους, επιθεωρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών σωστικών λέμβων και καπονιών, καθώς επίσης τέστ και έκδοση πιστοποιητικών ανυψωτικών μέσων ( φορτωτήρες, γερανούς, κλίμακες, κτλ).

Η ΤΕΝΜΕ είναι πιστοποιημένη από όλους τους νηογνόμωνες του IACS, ενώ όλες οι εργασίες μας γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο BVQI ISO 9001:2008. Οί τεχνικοί μας είναι έμπειροι διπλωματούχοι Ναυπηγοί/Μηχανολόγοι.

Η ΤΕΝΜΕ προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες της στην Ελλάδα αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος της υφηλίου.