ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ALUMINOX A.E.

Aluminox Logo
Αρμόδιος Επικοινωνίας:   
Νίκος Καραμούτας (Υπεύθυνος Ναυτιλιακού Τμήματος)

Διεύθυνση:
Ηφαίστου 33,
Κορωπί 194 00
ΑΤΤΙΚΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας:
marine@aluminox.gr
nikos.karamoutas@aluminox.gr
Τηλ. +30 210 6622 111
Τηλ. Ανάγκης +30 6949 470436
Fax. +30 210 6623 377
www.aluminox.gr

Υπηρεσίες
Από την ίδρυσή της το 1929 και μέχρι σήμερα, η εταιρία ALUMINOX έχει μια συνεχή, πετυχημένη αλλά και ισχυρή παρουσία στον τομέα της Ναυτιλίας.

Η αλληλεπίδραση με τις ανάγκες αυτής της αγοράς οδήγησε την εταιρεία μας στο απαιτούμενο επίπεδο τεχνογνωσίας, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις πολύ ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας, από τον κανονικό εξοπλισμό μέχρι τα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές Δημόσιας Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (USPH).

Ξεκινώντας με την ελληνική αγορά και μετά την απόκτηση της εμπιστοσύνης των ελληνικών ναυπηγείων και πλοιοκτητών, επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας στις διεθνείς αγορές.

Οι συνεργασίες που δημιουργούνται με τα μεγάλα ναυπηγεία και τους πλοιοκτήτες όλο τον κόσμο, είναι η αναμφισβήτητη απόδειξη της ποιότητας της εξοπλισμού και υπηρεσιών που παρέχουμε.