Απομακρυσμένη Παρακολούθηση / Ανάλυση της Απόδοσης

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ

prisma-log%ce%bf

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος

Διεύθυνση:
Ελ. Βενιζέλου 128,

Νέα Σμύρνη 171 22
Αττική

Στοιχεία Επικοινωνίας:
info@prisma.gr

Τηλ. +30 210 9313 110
www.prisma.gr | www.laros.gr

Υπηρεσίες:
Με έδρα τον ελληνικό Βορρά, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ΤΠΕ, Ηλεκτρονικών και Ε&Α από το 1991. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή κατασκευαστικά πολύπλοκων ηλεκτρονικών μερών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων για εμπορικές, ερευνητικές, διαστημικές και αμυντικές εφαρμογές καθιέρωσε την εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ έχει αναπτύξει το LAROS, ένα καινοτόμο πατενταρισμένο σύστημα που επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανάλυση των λειτουργικών παραμέτρων του πλοίου.

Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που συλλέγει, επεξεργάζεται και μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, από κάθε τύπο πλοίου απευθείας στα κεντρικά γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας, παρέχοντας πλήρη διάγνωση, πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση.

Σήμερα, το σύστημα LAROS θεωρείται ότι ως η πιο ώριμη και ολοκληρωμένη λύση για την ανάλυση της απόδοσης του πλοίου και την πρόληψη κρίσιμων καταστάσεων.

Υποστηρίζοντας με δέσμευση και ευθύνη τη ναυτιλιακή κοινότητα, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ίδρυσε, το 2013, τη θυγατρική εταιρεία ΝΟΜΙΑ, η οποία είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη των λύσεων του συστήματος LAROS.

Laros, Logo