Αντλίες και Αντλητικά Συγκροτήματα

ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ.  Αλέξανδρος Μαργαρίτης- Διευθύνων Σύμβουλος
κ.  Άρης Μαργαρίτης

Διεύθυνση:
Ποσειδώνος 17 &  Πίνδου 1-3
Μοσχάτο
ΑΤΤΙΚΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας:
info@roi.gr
Τηλ: +30 210 9429993
Fax: +30 210 9429559
www.roi-pumps.eu

Υπηρεσίες:
Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε κατέχει πρωτοπόρο θέση επί 45 συναπτά έτη στην αγορά των αντλιών, αντλητικών & πυροσβεστικών συστημάτων,εξοπλισμό επεξεργασίας λυμάτων,αποστράγγισης,αντλιών ναυτιλίας,αφαλάτωσης,βιομηχανίας,τροφίμων,μεταλλείων,οικιακών εφαρμογών,ψύξης θέρμανσης με πληθώρα επιλογών σε υλικά κατασκευής,ειδικών κραμάτων παρέχοντας πάντα τεχνογνωσία για τη βέλτιστη λύση.

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. δύναται να ανταποκριθεί σχεδόν σε κάθε ανάγκη άντλησης που μπορεί να προκύψει,παρέχοντας πάντα άρτια τεχνική υποστήριξη πριν & μετά την πώληση

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. παρέχει τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο αντλίας στις εγκαταστάσεις του service της ή με εξωτερικά συνεργεία κατάλληλης τεχνογνωσίας και εξοπλισμού,ενώ συγχρόνως τα υποκαταστήματα ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες παρέχουν λύσεις σε κάθε σχετική ανάγκη άμεσα και αποτελεσματικά.

Οι διεθνώς πρωτοποριακές λύσεις άντλησης και το ευρύ πελατολόγιο καταστούν τη ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. τον βέλτιστο συνεργάτη για να υποστηρίξει με επαγγελματισμό κάθε εφαρμογή άντλησης.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ