Αντιμετώπιση Θαλάσσιων & Βιομηχανικών Ρυπάνσεων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (EPE)
EPE logo 2014

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Νίκος Χρυσανθόπουλος

Διεύθυνση:
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ,

OT.13,
τ.κ. 188 63,
Πέραμα

Στοιχεία Επικοινωνίας:
i.korovesis@epe.gr

Tel. +30 210 40 93 000
Fax. +30 210 46 17 423
www.epe.gr

Υπηρεσίες:
Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. (ΤΠΠ) ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και προϊόντων για την προστα­σία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ΤΠΠ, με διεθνή παρουσία, παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων Υπηρεσίες Αντιμετώπι­σης Θαλάσσιας και Βιομηχανικής Ρύπανσης, Διαχείριση Επικίνδυνων και μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Προστασίας και Αποκατάστασης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Ασκήσεων.

Η ΤΠΠ παρέχει επίσης αντιρρυπαντικά προϊόντα και υλικά, ενώ σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται συστήματα συλλογής και επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων για τη ναυπηγική βιομηχανία. Ειδικότερα η ΤΠΠ κατασκευάζει συστήματα διαχωρισμούπετρελαίου νερού (σειρά προϊόντων POSEIDON), συστήματα παραγωγής πόσιμου νερού (σειρά προϊόντων ALIOS), συστήματα διαχείρισης υδατικών λυμάτων (σειρά προϊόντωνTRITON), κ.α. και έχει επίσης δημιουργήσει συνεργασίες με εταιρίες για ψεκαστήρες, συστήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, κλπ.

Επιπροσθέτως, η ΤΠΠ έχει αναπτύξει Δραστηριότητες Καθοδικής Προστασίας και συγκαταλέγεται στους κυριότερους εξειδικευμένους κατασκευαστές θυσιαζόμενων ανοδίων παγκοσμίως με εφαρμογές σε υποθαλάσσιες υποδομές, παράκτιες και χερσαίες εγκαταστάσεις, υπόγειους αγωγούς, αιολικά πάρκα, λιμενοβραχίονες, πλοία, κότερα.