ΦΟΡΟΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Φορολογικές / Λογιστικές Εργασίες – Οργάνωση Επιχειρήσεων

Print

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Βασίλης Χαντζής   

Διεύθυνση:
Ηπείρου 9,

Αργυρούπολη 164 52,
Αττική

Στοιχεία Επικοινωνίας:
foroepimeleia@gmail.com

Tel. +30 213 0280 516, 213 0280 519, 211 7152 740, 210 9953352
Fax.+30 213 0280 514, 213 0054 441

Υπηρεσίες:
Η εταιρία μας Β.Χαντζής & Ε.Γκουγκούτσης Ο.Ε. <<Φοροεπιμέλεια>> έχει δεκαοκταετή συνεχή παρουσία στον λογιστικό και χρηματοοικονομικό κλάδο. Προϊόν της συνεργασιας των κυρίων Χαντζή και Γκουγκούτση με σκοπό την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που αφορούν κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.

Ο σκοπός της εταιρίας μας δεν είναι μόνο η σωστή τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών, φοροτεχνικών, εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων που αφορούν κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες αλλά και η κατάστρωση επιχειρηματικών πλάνων. Το δύσκολο αυτό έργο μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον συνεχούς αλλαγής νόμων και άγριων φοροεπιδρομών αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας η δωδεκαμελής ομάδα άρτια εκπαιδευμένων και έμπειρων συνεργατών μας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρία μας ξεκινούν με την κατάστρωση του business plan  και συνεχίζεται με την πλήρη λογιστική και φορολογική υποστήριξη βιβλίων Β΄ & Γ΄ κατηγορίας, η μηχανογράφηση των επιχειρήσεων καθώς επίσης και ο ολοκληρωτικός φορολογικός  σχεδιασμός  σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, παράλληλα με την ενημέρωση και παρακολούθηση των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.

Η συνεχής παρουσία και ανάπτυξη της εταιρίας μας καθώς και τα ονόματα του πελατολογίου μας είναι η εγγύηση της καλής ποιότητας των υπηρεσιών μας.