ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ Α.Ε.

Κατάταξη Πλοίων σε Κλάση, Επιθεωρήσεις / Πιστοποιήσεις Πλοίων 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ματθαίος Μάμαλης

Διεύθυνση: 
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, 16,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τ.Κ. 18535

Στοιχεία Επικοινωνίας:
mail@phrs.gr
Tel: 210 4136 555

Fax: 210 4137 888
www.phrs.gr

Υπηρεσίες:
Ο Φοίνικας Νηογνώμονας Α.Ε. – ΦΝ –, είναι μια Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα τον Πειραιά. Από το 2000, ο ΦΝ αναγνωρίζεται ως μια οργάνωση με κύρια ασχολία την Κατάταξη Πλοίων και την έκδοση Κυβερνητικών Πιστοποιητικών από Σημαίες που έχουν αναγνωρίσει τον ΦΝ ως Αναγνωρισμένο Οργανισμό (ΑΟ). Έχοντας ήδη 16 χρόνια εμπειρίας και ανάπτυξης, ο Οργανισμός μας έχει αναγνωριστεί από πλήθος Σημαιών ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός (ΑΟ), ενώ έχει διαπιστευτεί με ISO 9001: 2008 & ISO 17020: 2012 ως φορέας ελέγχου & επιθεωρήσεων τύπου «Α» όντας εντελώς ανεξάρτητος φορέας επιθεωρήσεων. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας ποιοτικής και ανοδικής πορείας είναι η αναγνώριση του ΦΝ από την Ελληνική Σημαία, από τον Αύγουστο του 2015, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπουργικού διατάγματος 4113.297 / 01/2012-ΦΕΚ 334Β-14.02.2012 , ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Πλοίων με βάση την Εθνική Νομοθεσία.