ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (EPE)

Αντιμετώπιση Θαλάσσιων & Βιομηχανικών Ρυπάνσεων

EPE logo 2014

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Νίκος Χρυσανθόπουλος

Διεύθυνση:
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ,
OT.13,
τ.κ. 188 63,
Πέραμα

Στοιχεία Επικοινωνίας:
i.korovesis@epe.gr
Tel. +30 210 40 93 000
Fax. +30 210 46 17 423
www.epe.gr

Υπηρεσίες:
Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. (ΤΠΠ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1977 για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και προϊόντων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ΤΠΠ, με διεθνή παρουσία, παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Θαλάσσιας και Βιομηχανικής Ρύπανσης, Διαχείριση Επικίνδυνων και μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Προστασίας και Αποκατάστασης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Ασκήσεων κ.α.

Η ΤΠΠ παρέχει αντιρρυπαντικά προϊόντα και υλικά, ενώ  σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται  Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας  Υδάτων και Λυμάτων για τη ναυπηγική βιομηχανία. Ειδικότερα η ΤΠΠ κατασκευάζει διαχωριστήρες μείγματος νερού – πετρελαίου (POSEIDON FIT και POSEIDON EVO), συστήματα παραγωγής πόσιμου νερού (ALIOS EVO), συστήματα απολύμανσης πόσιμου νερού (AliosChlor).

Επίσης η ΤΠΠ έχει αναπτύξει Δραστηριότητες Καθοδικής Προστασίας και συγκαταλέγεται στους κυριότερους εξειδικευμένους κατασκευαστές θυσιαζόμενων ανιδίων παγκοσμίως με εφαρμογές σε υποθαλάσσιες υποδομές, παράκτιες και χερσαίες εγκαταστάσεις, υπόγειους αγωγούς, αιολικά πάρκα, λιμενοβραχίονες, πλοία, κότερα.