Profile BG

The WIMA (Worldwide Industrial & Marine Association) е нестопанска организация с инициативна цел създадена през 2006 г.

Организацията е създадена от мрежа сертифицирани фирми, чиято цел е глобално покриваща корабната индустрия

Активността на WIMA е съсредоточена в следните области:

• строителство и преоборудването на кораби – нови изграждания и възстановяване
(New buildings & Reconstruction).
• ремонт на кораби
• части и консумативи
• технически и общи корабни услуги
• производство на материали и услуги, обслужващи широк спектър изисквания.

След създаването си, WIMA увеличи членовете си, с което успя да постигне и подържа високо ниво на качество в услугите

В момента членовете на WIMA са над четиридесет, надеждни и сертифицирани фирми с дългогодишен опит в своята област.

С широкоят си спектър от сертифицирани продукти, WIMA създаде координирана дейност покриваща изискванията на корабната индустрия

Каним ви да се запознаете с услугите на нашите членове и да се свържете с WIMA или директно с нашите представители за вашите заявки.

Забележка: Нашата пълна уебсайт страница е двуезична (на Γръцки – Αнглиски)
Профилът преведен на вашия език е кратко описание на нашите дейността ни.
Ηа ваше разположение за всяка информация.