Ταξίδι στις Βρυξέλλες για την Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικής Ενέργειας (E.W.E.A. EXPO)

Μετά από πρόσκληση του Αντιπροσώπου της W.I.M.A. στο Βέλγιο, κ. Wim Stubbe, εκπρόσωποι του Δ.Σ. (κ. Δρακόπουλος, Πρόεδρος, κ. Χατζηεφραιμίδης, Ταμίας), συνοδευόμενοι από την Συντονίστρια της Ένωσης, κα. Σάρδη, παρευρέθησαν στο συνέδρειο ‘PATCHPorts Adapting toChange’ συνέδρειο το οποίο πραγματο-ποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Λιμεναρχείου της Οστάνδης στο Βέλγιο στις 14/03/2011.

Το κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και την προσαρμογή των λιμένων στις απαιτήσεις για οικολογικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ανανεώσιμης, ‘καθαρής’ ενέργειας. Στο συνέδριο συμμετείχαν κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητές, φορείς λιμένων της περιοχής κ.α., και οι αντιπρόσωποι της κάθε συμμετοχής παρουσίασε στους παρευρισκόμενους τις μελέτες και εργασίες τους πάνω στο σημαντικό θέμα της μετάβασης από συμβατικές και περιβαλλοντολογικά ανεπιθύμητες πηγές ενέργειας σε καινούργιες, οικολογικές λύσεις.

Ακολούθησε η μεταφορά των συμμετεχόντων του συνεδρίου στο Τεχνολογικό Πάρκο “The Energy Box” όπου παρακολούθησαν παρουσίαση της λειτουργίας του πάρκου και ενημερώθηκαν για τις έρευνες που διεξάγονται εκεί.

Το ταξίδι του Βελγίου έκλεισε με επίσκεψη στην διεθνή έκθεση EWEA 2011 – EUROPEAN WIND ENERGY CONFERENCE & EXHIBITION όπου εκπρόσωποι της W.I.M.A. είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν περίπτερα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας και να παρουσιάσουν την Ένωση.