Συνεργασία μελών της WIMA στην επισκευή και μεταφόρτωση εξοπλισμού του DREDGER PONTOON MP-26

DREDGER PONTOON

Άλλη μια νέα επιτυχημένη συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών της WIMA, τον Απρίλιο του 2015, που αφορούσε στην προετοιμασία της μεταφόρτωσης του εξοπλισμού του Dredger Pontoon MP-26 στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στον επισκευαστικό χώρο της ζώνης Περάματος.

DREDGER PONTOONDREDGER PONTOON

Οι εταιρείες που συνεργάστηκαν, υπό τον συντονισμό του Ναυτικού Πρακτορείου HAJIEFREMIDIS Shipping Agency, ήταν οι εξής:

  • SPANOPOULOS GROUP για τη χρήση πλωτού γερανού, καθώς και την εξυπηρέτηση του πλοίου με ρυμουλκά και προσωπικό συντονισμού εκφόρτωσης εξοπλισμού.
  • ARCO Ltd. για την εκτέλεση ελασματουργικών εργασιών και την εξυπηρέτηση σε θέματα εξάρμοσης και μεταφοράς διαφόρων εξαρτημάτων και εξοπλισμού της πλατφόρμας, καθώς και εξυπηρέτηση μεταφοράς και φόρτωσης των αποξηλωθέντων εξαρτημάτων σε φορτηγό πλοίο για τη μεταφορά του.
  • POSEIDON Marine Suppliers