Συνάντηση Marketing στα Γραφεία της WIMA

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 13-07-2018 η συνάντηση Μάρκετινγκ στα γραφεία της ένωσης, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την προώθηση των εταρειών- μελών της WIMA.