Συμμετοχή της WIMA στο MARITIME CYPRUS


Συμμετοχή της WIMA στο Martime Cyprus 2017 Conference and Exhibition –  Shipping: »Yesterday’s World, Tomorrow’s Today», το οποίο πραγματοποιείται από τις 9-11 Οκτωβρίου στο Χαρουπόμυλο στην Λεμεσσό της Κύπρου.