Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014

Posidonia_5190

Η WIMA συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 2-6 Ιουνίου 2014 στο Metropolitan Expo Centre. Η WIMA συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 2-6 Ιουνίου 2014 στο Metropolitan Expo Centre.

Η WIMA συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 2-6 Ιουνίου 2014 στο Metropolitan Expo Centre. Η WIMA συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 2-6 Ιουνίου 2014 στο Metropolitan Expo Centre. Η WIMA συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 2-6 Ιουνίου 2014 στο Metropolitan Expo Centre.