Μηναία Συνάντηση της WIMA στις Εγκαταστάσεις της COSCO

Η Διεθνής Ναυτική και Βιομηχανική Ένωση, η WIMA, το πρώτο Ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster, πραγματοποίησε το απόγευμα της 13/12/2017, επίσκεψη των μελών της στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) Πειραιά και Κέντρου Διαχείρισης και Διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (PCDC), μετά από πρόσκληση του Εμπορικού Διευθυντή τους, κ. Αναστάσιο Βαμβακίδη.
 
Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε από τους αρμόδιους της ΣΕΠ ΑΕ και PCDC AE στη WIMA και στα μέλη της, ήταν ιδιαίτερα θερμή. Αρχικά έγινε ξενάγηση των μελών της WIMA με πούλμαν στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων της ΣΕΠ ΑΕ  και PCDC AE και ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία  του χώρου. 

Ως γνωστόν στο ΣΕΜΠΟ του Πειραιά λειτουργούν τρεις προβλήτες. Η μια ανήκει στην ΟΛΠ ΑΕ (Προβλήτας Ι) και οι άλλες δύο στην ΣΕΠ ΑΕ (Προβλήτα ΙΙ & ΙΙΙ). 

Να σημειωθεί ότι το 51% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ ανήκουν στην CHINA COSCO Shipping Corporation Ltd ενώ η COSCO Shipping Port ltd κατέχει το 100% των μετοχών της ΣΕΠ ΑΕ. 

 
Μετά από την ξενάγηση, τα μέλη της WIMA φιλοξενήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΕΠ, ΑΕ όπου τους έγινε εκτενής παρουσίαση με πίνακες και διαφάνειες της δυναμικότητας και του εύρους της παρεχόμενης εξυπηρέτησης από την ΣΕΠ ΑΕ κατά την εκεί υποδοχή και φορτοεκφόρτωση των πλοίων.