Η WIMA στην ΔΕΘ

Η WIMA συνεχίζει να δίνει το δυναμικό παρον στην 82η ΔΕΘ.