Η WIMA στην ΔΕΘ

Η WIMA συνεχίζει να δίνει το δυναμικό παρον στην 82η ΔΕΘ. Η εξωστρέφεια, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι τα βασικά γνωρίσματα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η διοργάνωση της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της ναυτιλίας, με την WIMA να φιλοξενείται στο περίπτερο του Εμπορικού -Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ).