Ηλεκτρολογικές Εργασίες Πλοίων / Αυτοματισμοί

AKTOMECH

Aktomechnew

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Νίκος Παρανυχιανάκης

Διεύθυνση:
Δραγατσανίου 11
Πειραιάς 185 40
ΑΤΤΙΚΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
info@aktomech.gr
Tel. +30 210 4131258 / 4221692

Fax. +30 210 4138432
www.aktomech.gr

Υπηρεσίες:
Από το 1974 ασχολούμαστε με ηλεκτρολογικές εργασίες πλοίων – βιομηχανιών , καθώς επίσης και με τους αυτοματισμούς αυτών.

Στις δραστηριότητές μας επίσης είναι και οι περιελίξεις κάθε είδους κινητήρων και γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος και συνεχούς , με μεγάλη εμπειρία λόγω της ενασχόλησης μας με τα πλοία.

Αναλυτικά το εύρος των εργασιών μας καλύπτει τα παρακάτω:

• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
• Εργασίες συντήρησης κινητήρων και γεννητριών.
• Επαναπεριέλιξη κινητήρων και γεννητριών.
• Επισκευές και κατασκευές συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου του μηχανοστασίου.
• Επιθεώρηση διακοπτών ισχύος γεννητριών με την χρήση προσομοιωτών.
• Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων για διαφορές εφαρμογές.
• Επιθεώρηση και κατασκευή κλιματιστικών μονάδων εργοστασίων και πλοίων.
• Επιθεώρηση και κατασκευή ψυκτικών μονάδων εργοστασίων και πλοίων.