Δελτίο Τύπου INDIA CAPT. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Κατόπιν επαφής του Αντιπροέδρου της Ένωσης, κ. Θανάση Πυρινή, η WIMA μέσω του  Γενικού Γραμματέα της Ένωσης, καπτ. Γ. Κουφοπαντελή, απεδέχθη πρόταση από τον CEO της εταιρείας AMET CRUISES, κ. Bharathi, όπως αναλάβει την παραλαβή και οργάνωση του RoRoPAX ARBERIA για λογαριασμό της AMET UNIVERSITY στις Ινδίες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γ.Γ. να επιβιβασθεί επί του πλοίου στη Μάλτα απ’ όπου κατέπλευσε μαζί με το πλήρωμα της πωλήτριας εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά όπου έγινε και η παράδοση στην εταιρεία των αγοραστών, AMET CRUISES.

Στον Πειραιά, το πλοίο ύψωσε την Ινδική σημαία, μετονομάσθηκε σε “AMET MAJESTY” και κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, μέλη της WIMA είχαν την ευκαιρία να του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως:

         Επιθεώρηση Σωστικών/ Πυροσβεστικών Μέσων

         Deck & Engine Supplies

         Υδραυλικές Εργασίες

         Pest Control

         Laundry

         Ηλεκτρολογικές Εργασίες

         Ναυπηγικές Μελέτες

         Επάνδρωση με πλήρωμα

         Τροφοδοσία και άλλα.

 

Έπειτα, το πλοίο απέπλευσε για Κολόμπο, Σρι Λάνκα, έχοντας ανταπεξέλθει με επιτυχία και ασφάλεια το διάπλοου από το κίνδυνο των Σομαλών.

Καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής του πλοίου τόσο στη Σρι Λάνκα όσο και στην Ινδία, δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν νέες επαφές με κυβερνητικά στελέχη και εταιρείες από τον χώρο της ναυτιλίας.

Σχετικά με το AMET MAJESTY, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ametcruises.com.